بهداشت آشپزخانه

۲۶تیر
کیفیت بهداشت آشپزخانه در روزهای کرونایی

کیفیت بهداشت آشپزخانه در روزهای کرونایی

با شیوع کرونا رعایت بهداشت فردی به ویژه در رابطه با اقلام خوراکی و ابزارآلات آشپزخانه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا از انتقال این بیماری پیشگیری کنیم.