بهجتی

۱۲فروردین
پلمب ۴۹ واحد صنفی متخلف در پیشوا

پلمب ۴۹ واحد صنفی متخلف در پیشوا

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا از پلمب ۴۹ واحد صنفی متخلف این شهرستان خبر داد.