بهترین کتابخانه های دنیا

۲۹آبان
بهترین کتابخانه های دنیا

بهترین کتابخانه های دنیا

ماسیمو لیستری، عکاس ایتالیایی، با سفر به نقاط مختلف جهان، تصاویری از قدیمی ترین و زیباترین کتابخانه های جهان به ثبت رسانده است.