بهترین پدر

۲۵آبان
رونالدو بهترین پدر دنیا

رونالدو بهترین پدر دنیا

کریستیانو رونالدو می گوید با وجود اینکه فوتبال تمام اوقاتش را می گیرد اما می خواهد پدر بسیار خوبی برای تنها فرزندش باشد.