بهترین های فیفا

۰۳مهر
رای کی‌روش و مسعود شجاعی در مراسم بهترین‌ های فیفا ۲۰۱۸

رای کی‌روش و مسعود شجاعی در مراسم بهترین‌ های فیفا ۲۰۱۸

آرای سرمربی و کاپیتان تیم ملی کشورمان در مراسم انتخاب بهترین‌های فیفا مشخص شد.