بهترین نتیجه ایران

۱۵آذر
گاردین:‌ پیروزی بر شیطان بزرگ، بهترین نتیجه ایران در جام‌های جهانی است

گاردین:‌ پیروزی بر شیطان بزرگ، بهترین نتیجه ایران در جام‌های جهانی است

رسانه‌های انگلیسی معتقدند پیروزی ۲ ـ ۱ ایران مقابل آمریکا در سال ۱۹۹۸ بهترین نتیجه حضور ایرانیان در سه دوره حضور در جام جهانی بوده است.