بهترین میوه برای کاهش کلسترول

۲۲دی
بهترین میوه برای کاهش کلسترول

بهترین میوه برای کاهش کلسترول

مریم سادات کاظمی:‌ کاسترول یکی از فاکتورهای ضروری خون است که در بسیاری از عملکردهای بدن از جمله تشکیل سلول های قلب،‌ مغز و سنتز ویتامین D و… دخیل است. اما گاه از مقدار مفید بالاتر می رود که می تواند ناراحتی هایی را درپی داشته باشد.