بهترین مهاجم

۲۱اردیبهشت
دروگبا بهترین مهاجم لیگ فرانسه در قرن بیست و یکم  انتخاب شد

دروگبا بهترین مهاجم لیگ فرانسه در قرن بیست و یکم انتخاب شد

سایت رسمی لیگ فرانسه نظرسنجی را درباره بهترین مهاجم این لیگ در ۲۰ سال اخیر انجام داد. در این نظرسنجی بیش از ۴۰ هزار نفر شرکت کردند و دیدیه دروگبا با کسب ۵۱ درصد آراء به عنوان بهترین مهاجم لیگ فرانسه در قرن اخیر انتخاب شد.