بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا

۱۸آبان
مطهری نامزد بهترین مهاجم لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا

مطهری نامزد بهترین مهاجم لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا

بازیکن استقلال نامزد کسب جایزه بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ در منطقه غرب شد.

۱۷مرداد
عنوان بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا به مهاجم پرسپولیس رسید

عنوان بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا به مهاجم پرسپولیس رسید

مهاجم پرسپولیس با آراء هواداران به عنوان بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ انتخاب شد.