بهترین لژیونرهای هفته آسیا

۱۲آذر
نامزدهای ایرانی عنوان بهترین لژیونرهای هفته آسیا +لینک رای‌دهی

نامزدهای ایرانی عنوان بهترین لژیونرهای هفته آسیا +لینک رای‌دهی

بهترین لژیونرهای هفته آسیا در حالی معرفی شدند که نام 2 بازیکن ایرانی در بین آنها می درخشد .