بهترین فیلم بین المللی

۲۷آذر
نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۰ معرفی شدند

نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۰ معرفی شدند

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست نامزدهای اولیه ۹ شاخه این مراسم از جمله شاخه بهترین فیلم بین المللی و مستند بلند اسکار ۲۰۲۰ را اعلام کرد.