بهترین فیلمساز

۲۲شهریور
دانش آموز رباط کریم بهترین فیلمساز جشنواره سراسری نوجوان سالم معرفی شد

دانش آموز رباط کریم بهترین فیلمساز جشنواره سراسری نوجوان سالم معرفی شد

سید علیرضا رسولی دانش آموز آموزش و پرورش رباط کریم به عنوان بهترین فیلم ساز سومین جشنواره سراسری نوجوان سالم معرفی و شناخته شد.