بهترین فرصت

۰۵دی
بهترین فرصت برای تولیدکنندگان / بهره‌برداری از تصفیه فاضلاب قرچک تا ۱۸ ماه آینده

بهترین فرصت برای تولیدکنندگان / بهره‌برداری از تصفیه فاضلاب قرچک تا ۱۸ ماه آینده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز بهترین فرصت برای تولیدکنندگان است که بر اساس سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بتوانند بخش تولید را متحول کنند.