بهترین زمان حجامت

۳۰اردیبهشت

توصیه بهاری امام رضا(ع) درباره حجامت

در احادیث و روایات پزشکی حجامت مایه زیادی عقل ، خلاصی از بیماریها و حفظ سلامتی بدن و بیمه شدن در برابر انواع دردها و ناراحتی ها در طول سال معرفی شده است.