بهترین روش پخت سبزی

۲۵شهریور
مناسب ترین روش پخت برای سبزی

مناسب ترین روش پخت برای سبزی

سبزیجات به دلیل بافت نرم و حساسی که دارند بهتر است در روغن با حرارت زیاد سرخ نشوند زیرا تمام خواص آن ها از بین می رود.