بهترین راه براب درمان ترش کردن معده

۱۲آبان
بهترین راه برای درمان ترش کردن معده چیست؟

بهترین راه برای درمان ترش کردن معده چیست؟

برای اینکه دیگر دچار ترش کردن معده نشوید از غذاهای پر ادویه و سرخ شده دوری کنید و اگر سیگار می کشید آن را کنار بگذارید.