بهترین دانشگاه های جهان

۲۱شهریور
نام دانشگاه های ایرانی در بین بهترین های دنیا

نام دانشگاه های ایرانی در بین بهترین های دنیا

در نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۰ دانشگاه های ایرانی نیز حضور دارند.

۱۳مهر
رشد جهانی ۱۱ دانشگاه کشور در هفته آرام دانشگاه‌ها

رشد جهانی ۱۱ دانشگاه کشور در هفته آرام دانشگاه‌ها

هفته دوم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌های کشور با رشد جهانی دانشگاه‌ها همراه بود.