بهترین دانشگاه های ایران

۲۱شهریور
نام دانشگاه های ایرانی در بین بهترین های دنیا

نام دانشگاه های ایرانی در بین بهترین های دنیا

در نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۰ دانشگاه های ایرانی نیز حضور دارند.

۳۱مرداد
وضعیت ۹ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

وضعیت ۹ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

نتایج رتبه بندی جهانی دانشگاه ملی تایوان در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و ۹ دانشگاه ایرانی در میان بیش از ۸۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند.