بهترین بازیگر جهان

۲۷اردیبهشت
بزرگترین بازیگر جهان معرفی شد

بزرگترین بازیگر جهان معرفی شد

از میان ۲۰۰ فیلمی که مورد توجه قرار گرفته، هفت نقش ماندگار را تصویر کرده که از هر بازیگر دیگری بیشتر است.