بهترین بازیکن فوتبال آسیا

۰۸آذر
وحید شمسایی بازیکن سال فوتسال آسیا شد

وحید شمسایی بازیکن سال فوتسال آسیا شد

وحید شمسایی ستاره ۴۰ ساله فوتسال ایران به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا در رشته فوتسال برگزیده شد.