بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ آسیا

۱۲مرداد
نام بیرانوند در لیست بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ آسیا می‌درخشد

نام بیرانوند در لیست بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ آسیا می‌درخشد

یکی از رسانه‌های قطر فهرست ۶ نفره نامزد‌های کسب عنوان بازیکن سال آسیا را منتشر کرد.