بهترین-انیمیشن-جشنواره-امریکایی- تهرانیوز

۰۷دی
بهترین انیمیشن جشنواره امریکایی

بهترین انیمیشن جشنواره امریکایی

چشم‌انداز خالی جایزه بهترین انیمیشن و تقدیر ویژه بهترین موسیقی متن را از جشنواره فصلی “ASIANS ON FILM” کسب کرد.