بزرگترین آسیب کرونا

۲۶مهر
بزرگترین آسیب کرونا چیست؟ / تکلیف ورزشکاران در ایام کرونا چیست؟
«تهران نیوز» بررسی کرد؛

بزرگترین آسیب کرونا چیست؟ / تکلیف ورزشکاران در ایام کرونا چیست؟

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه گفت: در حال حاضر فقط رشته های توپی مانند فوتبال، والیبال و بسکتبال فعالیت دارند که تعداد ورزشکاران هم کم است؛ با توجه به تعطیلی باشگاه ها هنوز دولت تسهیلاتی به صاحبان باشگاه های بدنسازی خصوصی اختصاص نداد.