.بروز رسانی فتو شاپ

۰۴شهریور
بروز رسانی فتوشاپ برای کاربران

بروز رسانی فتوشاپ برای کاربران

شرکت آدوب تصمیم گرفته یک نسخه به‌روزرسانی امنیتی از نرم‌افزار فتوشاپ را منتشر کند تا به برطرف کردن آسیب‌پذیری و ضعف‌های امنیتی موجود بپردازد.