باشگاه کوهنوردان

۲۴آذر
صعود کوهنوردان شهرقدسی به قله برف انبار قم

صعود کوهنوردان شهرقدسی به قله برف انبار قم

کوهنوردان اعضای باشگاه خانه کوهنوردان شهرقدس با گامهایی استوار به قله برف انبار استان قم صعود کردند.

۲۴آذر
صعود کوهنوردان شهر قدسی به قله برف انبار قم

صعود کوهنوردان شهر قدسی به قله برف انبار قم

کوهنوردان اعضای باشگاه خانه کوهنوردان شهرقدس با گام هایی استوار به قله برف انبار استان قم صعود کردند.