باشگاه کره ای

۱۰شهریور
پیشنهاد کره‌ ای‌ برای دو پرسپولیسی

پیشنهاد کره‌ ای‌ برای دو پرسپولیسی

دو بازیکن تیم پرسپولیس با پیشنهادهایی از سوی دو باشگاه کره ای مواجه شده اند.