باشگاه کاتالونیا

۰۱بهمن
یک چینی بارسا را خرید + عکس

یک چینی بارسا را خرید + عکس

باشگاه دوم کاتالونیا توسط مرد ثروتمند شماره ۲۵۴ دنیا خریداری شد.