باشگاه ژاپنی

۱۴آبان
پرسپولیس از کاشیما شکایت می کند؟

پرسپولیس از کاشیما شکایت می کند؟

ورود جیمی جامپ به داخل زمین اتفاق عجیبی در دنیای فوتبال نیست و در اوایل نیمه اول بازی پرسپولیس-کاشیما این اتفاق رخ داد.