باشگاه پرس پولیس

۲۹تیر
دو بحران بزرگی که باشگاه ” پرسپولیس ”

دو بحران بزرگی که باشگاه ” پرسپولیس ”

باشگاه پرسپولیس یک بحران بزرگ را پشت‌سر گذاشت. البته اگر دقیق‌تر بگوییم دو بحران.