باشگاه پرتغالی

۱۳خرداد
باشگاه سپاهان پیشنهاد باشگاه پرتغالی به نیازمند تکذیب کرد

باشگاه سپاهان پیشنهاد باشگاه پرتغالی به نیازمند تکذیب کرد

در حالی که گفته می شود باشگاه گیمارش لیگ پرتغال خواهان جذب پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش سپاهان شده است اما باشگاه سپاهان این موضوع را رد کرد.