باشگاه پارس

۰۷شهریور
واکنش شدید باشگاه پارس جنوبی جم به اظهارات امین منوچهری

واکنش شدید باشگاه پارس جنوبی جم به اظهارات امین منوچهری

روابط عمومی باشگاه پارس جنوبی به اظهارات امین منوچهری واکنش نشان داد.