باشگاه پارس جم

۱۶تیر
باشگاه پارس جم نسبت به اتفاقات دو روز اخیر واکنش نشان داد

باشگاه پارس جم نسبت به اتفاقات دو روز اخیر واکنش نشان داد

باشگاه پارس جنوبی جم نسبت به اتفاقات دو روز اخیر و موضعی که باشگاه استقلال در این خصوص داشته، واکنش نشان داد.