باشگاه لس آنجلس

۱۵آبان
شکایت آمریکایی‌ها دردسر جدید پرسپولیس

شکایت آمریکایی‌ها دردسر جدید پرسپولیس

باشگاه لس آنجلس بلوز آمریکایی چک برگشتی ۵ سال قبل باشگاه پرسپولیس را به کمیته مجوز حرفه‌ای ارائه کرده است.