باشگاه صبا

۱۲دی
بازگشت مدافع محبوب استقلالی به لیگ‌برتر

بازگشت مدافع محبوب استقلالی به لیگ‌برتر

مدافع سابق استقلال در لیست خرید باشگاه صبا قرار گرفت.