باشگاه شارلوا

۰۸خرداد
رئیس ایرانی فدراسیون فوتبال بلژیک و باشگاه شارلوا دچار دردسر شد

رئیس ایرانی فدراسیون فوتبال بلژیک و باشگاه شارلوا دچار دردسر شد

مهدی بیات که همزمان ریاست فدراسیون فوتبال بلژیک و باشگاه شارلوا را در اختیار دارد، در روز‌های اخیر تحت فشار سنگین و انتقاد شدیدی قرار دارد.