باشگاه شارلوآ

۱۹مهر
برادر مالک ایرانی شارلوا دستگیر شد + تصاویر

برادر مالک ایرانی شارلوا دستگیر شد + تصاویر

مجتبی بیات مدیر برنامه شناخته شده ایرانی فوتبال بلژیک و برادر مهدی بیات مالک باشگاه شارلوای بلژیک دستگیر شد.