باشگاه سائوپائولو

۰۸آبان
شوک بزرگ و وحشتناک به جهان فوتبال + عکس و جزئیات

شوک بزرگ و وحشتناک به جهان فوتبال + عکس و جزئیات

قتل فوتبالیست برزیلی جهان فوتبال را در شوکی بزرگ فرو برد.