باشگاه دخترانه

۲۰مرداد
جاسازی دوربین در رختکن ورزشی دخترانه

جاسازی دوربین در رختکن ورزشی دخترانه

گری پیرس مربی یک باشگاه ورزشی در لندن با جاسازی دوربین در رختکن از نوجوانان دختر ۱۰ تا ۲۰ سال هنگام تعویض لباس از آنان تصویر برداری می‌کرد.