باشگاه خانه کوهنوردان

۰۴اسفند
صعود زمستانه کوهنوردان شهر قدس به قله کهار

صعود زمستانه کوهنوردان شهر قدس به قله کهار

کوهنوردان باشگاه خانه کوهنوردان شهرستان قدس، صعود زمستانه ای به قله برفی کهار با ارتفاع ۴۱۰۸ متر واقع در حاشیه شرقی منطقه البرز غربی، انجام دادند.