باشگاه ترابوزان‌اسپور

۲۶آذر
ماجرای عجیب جدایی بازیکن استقلال

ماجرای عجیب جدایی بازیکن استقلال

تاریخ این سال‌های استقلال نشان داده تنها سیاستی که در این تیم عوض نمی‌شود، از دست دادن بازیکن است.