باشگاه ترابزون

۱۴مرداد
تصمیم نهایی باشگاه ترابزون برای فروش مجید حسینی

تصمیم نهایی باشگاه ترابزون برای فروش مجید حسینی

باشگاه ترابزون‌اسپور ترکیه آماده فروش مجید حسینی، مدافع ایرانی‌اش است.