باشگاه بنفیکا

۰۳خرداد
علاقه باشگاه بنفیکا برای جذب مهدی طارمی

علاقه باشگاه بنفیکا برای جذب مهدی طارمی

باشگاه ریوآوه برای فروش مهدی طارمی مبلغ ۱۰ میلیون یورو درخواست کرده است.