باشگاه ایران

۱۸شهریور
مجیدی از ایران رفت بدون فسخ قرارداد با باشگاه

مجیدی از ایران رفت بدون فسخ قرارداد با باشگاه

سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال بدون فسخ قرارداد با این باشگاه ایران را ترک کرد.