باشگاه ایتالیایی

۰۶مرداد
تماس مستقیم باشگاه ایتالیایی با بیرانوند؟

تماس مستقیم باشگاه ایتالیایی با بیرانوند؟

باشگاه تورینو ایتالیا خواهان به خدمت گرفتن علیرضا بیرانوند گلر تیم‌ملی شده است.