باشگاه امضا

۲۳اردیبهشت
قرارداد سرخ‌ها با شرکت کارگزار در ساختمان این باشگاه امضا شد

قرارداد سرخ‌ها با شرکت کارگزار در ساختمان این باشگاه امضا شد

پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام دقایقی پیش قرارداد سرخ‌ها با شرکت کارگزار  در ساختمان این باشگاه امضا شد.