باشگاه اماراتی

۰۴اسفند
پیشنهاد وسوسه انگیز باشگاه عربی به رونالدو !

پیشنهاد وسوسه انگیز باشگاه عربی به رونالدو !

یک باشگاه اماراتی برای حضور رونالدو فوق ستاره پرتغالی یووه در لیگ این کشور حاضر است که دو برابر دستمزد او در بیانکونری‌ها را پرداخت کند.