باشگاه النصرعربستان

۱۴مهر
حکم ای اف سی برای پرسپولیس چه خواهد بود؟

حکم ای اف سی برای پرسپولیس چه خواهد بود؟

باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس به ای اف سی شکایت کرده و کنفدراسیون فوتبال آسیا از فیفا کمک خواسته اما پرسپولیس رسما به این موضوع واکنش نشان داد.