باشگاه الغراف قطر

۰۵اسفند
تمدید قرارداد مهدی طارمی در دستور کار باشگاه الغرافه

تمدید قرارداد مهدی طارمی در دستور کار باشگاه الغرافه

باشگاه الغرافه قطر به دنبال آن است تا قرارداد مهدی طارمی ، مهاجم ایرانی تیمش را تمدید کند.