باشگاه العربی

۲۹خرداد
گزارشی از آخرین وضعیت اشکان دژاگه

گزارشی از آخرین وضعیت اشکان دژاگه

باشگاه العربی قطر خواهان فسخ قرارداد با اشکان دژاگه است و بار دیگر نام این بازیکن در حوالی پرسپولیس شنیده می شود.