باشگاه الخریطیات

۲۲مرداد
همکاری مدافع تیم ملی فوتبال ایران با تیم قطری ادامه دارد

همکاری مدافع تیم ملی فوتبال ایران با تیم قطری ادامه دارد

پژمان منتظری، مدافع ایرانی باشگاه الخریطیات یک سال دیگر در این تیم خواهد ماند.